Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w Gminie Strzelno - zmiana do działania 2

Burmistrz Strzelna  Ewaryst Matczak ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Poniżej publikujemy treść ogłoszenia o konkursie.


Zarządzenie Nr 6/2012

BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 27 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011 r. Nr 6, poz. 25)oraz zasad określonych w uchwale Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:
Działanie 2: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży. Kultura i ochrona dóbr kultury i tradycji.
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 10.000,00 zł
Poddziałanie 2.1. Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych  w celu  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 6.000,00 zł
Poddziałanie 2.2. Wydawanie periodyku edukacyjno - informacyjnego w szczególności z  uwzględnieniem informacji o pracy samorządu gminnego i organizacji pozarządowych oraz przybliżania i pielęgnowania historii Strzelna i regionu. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 4.000,00 zł

§2.

1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 25.03.2012 r. i zakończyć się nie później niż 15.11.2012 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Metadane

Źródło informacji:Andżelika Kulczycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2012-02-27 09:37:38
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2012-02-27 09:45:43
Ostatnia zmiana:2012-02-27 09:45:52
Ilość wyświetleń:2005
Urząd Miejski w Strzelnie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij