Punkt informacyjno-konsultacyjny w Strzelnie

 Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, iż we współpracy z Urzędem Miejskim w Strzelnie  z dniem 15 marca 2012 r. uruchamia punkt informacyjno-konsultacyjny.


Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach

od 07.15 do 15.15.

Lokalizacja punktu - Strzelno ul. Sportowa 6 (budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Numer telefonu kontaktowego do punktu informacyjnego (VOIP):

52/522-55-61

 

Zadania punktu:
- udzielenie osobom bezrobotnym z terenu miasta i gminy Strzelno podstawowych informacji z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących statusu osoby bezrobotnej, przysługujących świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy, a także informacji na temat możliwości aktywizacji zawodowej,
- wydawanie druków i wniosków związanych z działalnością PUP w Mogilnie,
- przyjmowanie wniosków o wystawienie zaświadczeń o okresach rejestracji w PUP i przekazywanie ich za pomocą e-mail (skanów dokumentów) do siedziby PUP w Mogilnie,
- umożliwienie przeprowadzenia rozmowy osoby bezrobotnej z pracownikami Urzędu Pracy za pośrednictwem bezpłatnej infolinii (800-119-199) bądź na numer zwrotny VOIP,
- udzielenie osobom bezrobotnym informacji na temat aktualnych ofert pracy, szkoleń, staży będących w posiadaniu PUP w Mogilnie oraz ich aktualizacja na tablicy ogłoszeń,
- umożliwienie korzystania z infokiosku w zakresie ofert pracy z terenu całego kraju oraz w zakresie dostępu do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie,
- przyjmowanie zwrotu skierowań do pracy lub na staż.

 
W punkcie informacyjno-konsultacyjnym wydawane będą także zaświadczenia dla osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy Strzelno zarejestrowanych w PUP w Mogilnie i dla osób niefigurujących w rejestrze PUP.

Rodzaje wydawanych zaświadczeń:
1. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w PUP Mogilno i zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w PUP Mogilno.
3. Zaświadczenie o niefigurowaniu w PUP Mogilno.