Strzelno, dnia 14-03-2012 r.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko Animatora sportu na obiekcie ,,Moje Boisko Orlik 2012” położonym przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie

Konkurs ogłoszony w dniu 27-02-2012 r.


Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko Animatora sportu na obiekcie ,,Moje Boisko Orlik 2012” położonym przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie spełniają:


L.p

Imię i Nazwisko

Miejscowość

1.

Mateusz Studziński

Olsza

2.

Mirosław Staśkowiak

Strzelno


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem w/w osoby powiadomione zostaną indywidualnie.


                                                                    Kierownik Referatu Organizacyjnego
                                                                              i Spraw Obywatelskich
                                                                                   Jarosław Marek