Strzelno, dnia 18 maja 2012 r.

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: 

Pracownik ds. ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Strzelnie
Ogłoszonym w dniu 02 maja 2012 r.

Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:

L. p.

Imię i Nazwisko

Miejscowość

1.

Paulina Krygier

Strzelno

2.

Piotr Grzegocki

Strzelno

3.

Anna Brocka

Janikowo

4.

Anita Biskupska

Strzelno

5.

Joanna Wolińska

Mogilno

6.

Paulina Nawrocka

Witkowo

O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem w/w osoby powiadomione zostaną indywidualnie.