Strzelno, dnia 30-05-2012 r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny:

Asystent rodziny

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie

Z siedzibą w Strzelnie, ul. Sportowa 6

Ogłoszonego w dniu 30-05-2012 r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko asystenta rodziny, Komisja wyłoniła kandydata w osobie Pani Aleksandra Milewska zamieszkałej - Markowice.

                                                                       Kierownik MGOPS w Strzelnie

                                                                              /Małgorzata Nowak/