Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko: wychowawca Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie,
ogłoszonym w dniu 22.06.2012 r.

Informuję, że wymagania formalne w naborze na w/w stanowisko spełnili:
1. Paulina Drogowska, Wronowy
2. Natalia Kotecka, Strzelno
3. Agata Moks, Kleczew
4. Anna Myśliwa, Lachmirowice
5. Mateusz Polanowski, Strzelno
6. Małgorzata Słowińska, Strzelno
7.Justyna Szydzik, Strzelno

    O miejscu i czasie dalszych czynności, związanych z naborem w/w osoby powiadomione zostaną indywidualnie.


                                              Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
                                                         dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie

                                                                    Rafał Budny