Informacja o wyniku naboru na stanowisko:
wychowawca Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie
(adres Świetlicy: ul. Topolowa 1a, 88-320 Strzelno),
ogłoszonego w dniu 22.06.2012 r.


Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata:
Paulina Drogowska, zam. Wronowy.Kierownik
Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie

Rafał Budny