Stypendia zostały przyznane 
    W dniu 16 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Strzelnie odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka, Przewodniczącego Komisji Stypendialnej Mariana Mikołajczaka i członka Komisji Stypendialnej Jarosława Marka ze studentami, którzy otrzymali stypendium dla studentów szkół wyższych na rok akademicki 2012/2013. Wszyscy stypendyści otrzymali z rąk Burmistrza i Przewodniczącego listy gratulacyjne. Stypendia zostały przyznane przez Burmistrza Strzelna, po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną.
    Na rok akademicki 2012/2013 stypendium otrzymali: Natalia Anna Sąpolska, Magdalena Chojnacka, Patrycja Joanna Kamińska, Magdalena Ciabach, Kinga Kędzierska, Anna Lewandowska i Sara Anna Filipczak.

obrazek

obrazek

obrazek