Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Strzelno w sezonie 2012/2013

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Strzelno w sezonie 2012/2013

CPV:
90620000-9, 90630000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3)wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz, Przemysław Stelmaszyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2012-12-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-12-14 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Strzelno w sezonie 2012/2013 zgodnie z załączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych, stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wykonywanie usługi objętej zamówieniem, która podzielona jest na zadania przedstawione poniżej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej zadania:
Zadanie a - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3
Zadanie 1 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Bławaty, Bławatki, Bronisław, Rzadkwin
Zadanie 2 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw Jeziorki, Łąkie
Zadanie 3 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw Ostrowo, Ciencisko
Zadanie 4 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw Wronowy, Witkowo, Mirosławice, Kijewice
Zadanie 5 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw Żegotki, Bożejewice, Sławsko Dolne
Zadanie 6 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw Busewo, Wymysłowice
Zadanie 7 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na Niemojewko, Markowice
Zadanie 8 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na Stodoły, Stodolno
Zadanie 9 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na Strzelno Klasztorne, Młyny, Młynice
Zadanie b - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim
Zadanie 10 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw: Bławaty, Bławatki, Bronisław, Rzadkwin
Zadanie 11 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Jeziorki, Łąkie
Zadanie 12 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Ostrowo, Ciencisko
Zadanie 13 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Wronowy, Witkowo, Mirosławice, Kijewice
Zadanie 14 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Żegotki, Bożejewice, Sławsko Dolne
Zadanie 15 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Busewo, Wymysłowice
Zadanie 16 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Niemojewko, Markowice
Zadanie 17 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Stodoły, Stodolno
Zadanie 18 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Strzelno Klasztorne, Młyny, Młynice
Dokładny zakres trasy przejazdu dla każdej jednostki zostanie przekazany przez zamawiającego w dniu podpisania umowy.
Długość dróg gminnych objętych zamówieniem: ok. 153 km.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ_zimowe utrzymanie dróg 2012_dobra (516kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2012-12-06 13:08:14
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2012-12-06 13:08:33
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2012-12-06 13:20:37
Ostatnia zmiana:2012-12-17 11:56:31
Ilość wyświetleń:2652

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij