Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Decyzja nr RR.6131.03.2013 z dnia 07.01. 2013 r.

                                                                      Strzelno, dnia 07.01. 2013 r.

RR.6131.03.2013

 

DECYZJA

    Działając na podstawie art. 83 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 pkt  4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. / .Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r. z późn. zm / oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

o r z e k a m

1. Udzielić Pan Andrzej Szmańda , zam. Ciechrz 10 , 88-320 Strzelno, zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa ( świerk ), rosnącego na działce nr 46 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechrz stanowiącej własność wnioskodawcy.
2. Usunięcie drzew winno być wykonane w terminie do 15.03.2013 r. przez pilarza posiadającego uprawnienia, z zachowaniem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
3. Pozyskane drewno zostanie zużyte na cele własne wnioskodawcy.
4. Zwolnić z opłat z tytułu wycinki drzew.
5.  Zobowiązać właściciela działki do dokonania nasadzeń nowych drzew w ilości 2 szt. w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania niniejszej decyzji. 

u z a s a d n i e n i e

    Wnioskodawca Pan Andrzej Szmańda, wniósł o udzielenie zezwolenia na usunięcie ze swojej nieruchomości – działka nr  46, obręb Ciechrz , 1 szt. drzew gatunek świerk. W uzasadnieniu strona wskazała, iż usuniecie drzewa jest konieczne z uwagi na to, że drzewo jest stwarza zagrożenie dla życia i mienia, korzenie drzewa uszkadzają  fundament domu oraz utrudnia wyjazd z posesji.
    Na nieruchomości powoda rośnie kilka drzew a usunięcie drzew,  których dotyczy wniosek, nie spowoduje nieodwracalnych szkód w środowisku.
    Wniosek o zgodę na usunięcie drzew jest związane z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych, stąd na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. Z 2009 r. Nr 150, poz. 1220 z późn. zm.) wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usuniecie drzew.
                  Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

    
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Otrzymują:
1. Andrzej Szmańda
    Ciechrz 10       
    88-320 Strzelno
2. a/a

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Paulina Nawrocka
Data utworzenia:2013-01-24 10:48:36
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2013-01-24 10:48:44
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2013-01-24 11:05:37
Ostatnia zmiana:2013-01-24 11:05:51
Ilość wyświetleń:1442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij