obrazek
Przebudowa poddasza w SOSW w Strzelnie 

    Od 9 maja 2012 r. trwają roboty budowlane polegające na przebudowie poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie w ramach projektu pn. ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie”.
    Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz z Powidza.
Całkowita wartość wykonania robót wynosi 321.363,11 zł.
Zgodnie z umową roboty budowlane zostaną wykonane do 31 sierpnia 2012 r.
    Projektu ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

obrazek

obrazek