OGŁOSZENIE

W dniach 19 marca i 9 kwietnia w godz. 8:00 - 11:30 w Urzędzie Miejskim w Strzelnie dyżur pełnić będzie pracownik Urzędu Skarbowego w Mogilnie


- przyjmowanie zeznań rocznych PIT,
- wydanie formularza zeznań,
- udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia zeznań rocznych