obrazek

Fundacja „ Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” zaprasza mieszkańców
gmin Orchowo, Mogilno, Dąbrowa, Strzelno oraz Jeziora Wielkie oraz stowarzyszenia i parafie do składania wniosków w ramach konkursu

Małe projekty, który zostanie ogłoszony w maju 2013 roku!  
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych
i nie więcej niż
50 000,00 zł na jeden mały projekt.

 

W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, instytucje i organizacje do udziału w spotkaniach poświęconych omówieniu zasad ubiegania się o środki na realizację zadań, sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na podstawie obowiązujących instrukcji oraz zasad związanych z realizacją i rozliczaniem projektów.
Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach!

 

Harmonogram spotkań:

Termin spotkania

Godzina rozpoczęcia

Miejsce spotkania

09.05.2013

10.00

Urząd Miejski Strzelno