Program stypendiów pomostowych

    Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy informuję, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspólnie z : Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku S.A., Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych w roku akademickim 2013/2014 będzie kontynuować Program STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

    
Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów ( w wysokości 500 zł miesięcznie) na okres pierwszego roku stacjonarnych ( dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych, mających uprawnienia magisterskie.

 więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl