Poradnictwo prawne i obywatelskie 
    Harmonogram dyżurów punktu poradnictwa prawnego i obywatelskiego na czerwiec 2013 r.