Poradnictwo prawne i obywatelskie 
    Harmonogram dyżurów punktu poradnictwa prawnego i obywatelskiego na lipiec 2013 r.