Projekt ma na celu rozwój aktywizacji i integracji społecznej za pomocą „keszy”, które powstaną w trakcie realizacji a także wypromowanie i rozpowszechnianie lokalnych walorów turystycznych poprzez zorganizowanie warsztatów dla 20 osób zamieszkujących Gminę Strzelno
( w tym 10 osób starszych i 10 osób młodych ).

Projekt zakłada przeprowadzenie spotkania inaugurującego projekt i
11 spotkań warsztatowych oraz zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 
dla uczestników projektu.

Zakończenie realizacji projektu – 30 listopada 2013 roku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego

obrazek