Dyżur Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku
    W piątek 12 lipca 2013 r., w godzinach 11.00-14.00 w sali sesyjnej inowrocławskiego ratusza dyżur pełnić będzie Krzysztof Szerkus, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.
    Podczas dyżuru będzie można zgłosić uwagi, wnioski, skargi obywatelskie czy zapytania do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ze względu na charakter dyżuru, nie będą przyjmowane wcześniejsze zgłoszenia ani telefoniczne, ani mailowe. Zainteresowani są proszeni o osobiste przybycie.
    Spotkanie organizuje Urząd Miasta w Inowrocławiu we współpracy z senatorem Janem Rulewskim.