Opłaty za odpady komunalne

    Wpłaty zadeklarowanych opłat należy dokonać na rachunek bankowy do 15-tego każdego miesiąca.

Numer Konta Urzędu Miejskiego w Strzelnie


Bank Spółdzielczy w Strzelnie
50 8159 0003 2001 0000 0101 0044


Stawki opłat:

22 zł / osobę