KOMUNIKAT

Firma „SANIKONT” wprowadziła zmianę w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych, biodpadów i pozostałości z segregacji) w miejscowościach OSTROWO, CIENCISKO, MIRADZ, ZOFIJÓWKA, JAWOROWO.Dniem wywozu odpadów będzie nie jak dotychczas piątek a sobota tzn. 31 sierpieńBez zmian pozostał odbiór odpadów selektywnych tzn (szkło, plastik, papier) i będzie to 6 wrzesień.
Po 20 sierpnia będzie dostarczany mieszkańcom harmonogram wywozu odpadów na kolejne miesiące.