Zmarł Honorowy Obywatel Miasta Strzelna dr Bogdan Królewski

Królewski.jpg

Jak dowiadujemy się, 28 sierpnia 2013 roku zmarł Honorowy Obywatel Miasta Strzelna dr Bogdan Królewski. Był wojewodą bydgoskim w latach 1981-1984, wiceministrem rolnictwa, posłem na sejm PRL IX kadencji, uczestnikiem obrad okrągłego stołu, politykiem-ludowcem, biznesmenem.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Warszawie w dniu 5 września 2013 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza, ul. Powązkowska 14, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Powązki Stare (IV brama).

Przed blisko 32-laty Strzelno obdarzyło dr. Bogdana Królewskiego ówczesnego wojewodę bydgoskiego zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Strzelna. 22 września 1981 roku podczas posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Strzelno przyjęto jednogłośnie stosowny projekt uchwały. Podobnie stało się na Sesji RNMiG, która miała miejsce 30 września 1981 r. Wówczas wręczono dr. Królewskiemu stosowny dyplom potwierdzający nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Strzelna. Okazją do uhonorowania Wojewody były przygotowania do inauguracji obchodów 750-Lecia Miasta Strzelna.

Bogdan Królewski rodził się 29 maja 1944 r. w Kiełbowie gmina Raciąż w powiecie płońskim na Mazowszu. Był doktorem nauk rolniczych. Tytuł uzyskał w Leningradzkiej Wyższej Szkole Rolniczej w 1979 r. W latach 1981–1984 pełnił funkcję wojewody bydgoskiego. Wielu współczesnych uważało, że był jednym z lepszych ludzi na tym stanowisku. Następnie był sekretarzem i członkiem prezydium Naczelnego Komitetu Wykonawczego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Reprezentując inowrocławski okręg wyborczy od 13 października 1985 do 3 czerwca 1989 r. był posłem na Sejm PRL IX kadencji i wiceministrem rolnictwa. Zasiadał w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Honorowy Obywatel Miasta Strzelna, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

krĂłl12.jpg

Honorowy Obywatel Miasta Strzelna dr Bogdan Królewski

Dr Bogdan Królewski uczestniczył w toczących się od 16 września 1988 r. w Magdalence pod Warszawą tajnych spotkaniach władz państwowych PRL z przedstawicielami NSZZ Solidarność. Celem tych rozmów było przygotowanie obrad Okrągłego Stołu. Jednak nieporozumienia w obozie władzy spowodowały bardzo szybkie przerwanie spotkań. Dopiero początek 1989 r. przyniósł w PZPR wzrost siły grupy reformatorów i 27 stycznia 1989 r. wznowiono rozmowy. Już 6 lutego 1989 r. w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego stołu. Niebawem utknęły w martwym punkcie i 2 marca 1989 r. rozpoczęła się druga tura rozmów w Magdalence - tam rozpatrywano najbardziej sporne kwestie z obrad Okrągłego Stołu.

W rozmowach w Magdalence uczestniczyli przedstawiciele Kościoła katolickiego, „Solidarności” oraz strona rządowa, w której skład wchodził Bogdan Królewski. Tam też spotkał się z przyszłym kolejnym honorowym strzelnianinem prof. Andrzejem Stelmachowskim. Jeszcze w lipcu 1989 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” prowadziła osobne rozmowy w sprawie powierzenia misji utworzenia rządu Romanowi Malinowskiemu, prezesowi NK ZSL. Na czele grupy prowadzącej rozmowy ze strony NK ZSL stał Bogdan Królewski, będący wówczas sekretarzem Naczelnego Komitetu ZSL.

Po 1989 r. zajął się biznesem, pracował w zarządach i radach nadzorczych m.in. „Rolmeksu S.A.” (grupa kapitałowa), gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, „Mineksu” (handel szkłem), Indykpolu (mięso drobiowe).

- Mieszkam w Warszawie. Jestem emerytem, z polityki wycofałem się już wiele lat temu – wyjawił przed kilku laty „Expressowi” Bogdan Królewski. - Mam ogródek, a w nim swoją pasiekę. Trzynaście uli. Miód rozdaję znajomym. Zimą jest gorzej, bo trzeba pszczoły karmić cukrem, a to już kosztuje.

Były wojewoda bydgoski i Honorowy Obywatel Miasta Strzelna mówił, że jego pszczoły „produkują” najbezpieczniejsze gatunki miodu: rzepakowy, akacjowy i wielokwiatowy. Bogdan Królewski o swojej politycznej przeszłości mówi niewiele. - Niczego nie żałuję - oświadczył Bogdan Królewski. - To był dobry czas. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę, trafiłem na piękne środowisko i... trudny politycznie okres. Wszyscy się ze wszystkimi kłócili, a ich spory okazywały się bardzo skomplikowane.

 

krĂłl1.jpg

Piąty od lewej przy stole prezydialnym Honorowy Obywatel Miasta Strzelna dr Bogdan Królewski

Obdarowany honorowym tytułem obywatela naszego miasta zachował się godnie i tak jak przystało noszącemu ten zaszczytny tytuł, miasto otoczył skrzydłami opieki. Sprzyjanie władz i struktur wojewódzkich Strzelnu, spowodowało, iż media poczęły promować miasto i gminę. Zaczęło ukazywać się wiele artykułów prasowych mówiących o przeszłości miasta, jego znakomitych obywatelach, jak i teraźniejszości i zamiarach na przyszłość. Dużo pisano o przygotowaniach do święta miasta. Wydatnie zwiększył się ruch turystyczny, ale i samo miasto wiele zyskało, szczególnie na swej krasie. W budżecie na 1982 r. zostały zwiększone środki poprzez przekazanie dodatkowej puli na remonty kapitalne i to w sferze urządzeń komunalnych, jak i zasobach czynszowych budynków prywatnych.

Wojewoda przekazał dodatkowo 700 tyś zł. na bezzwrotne pożyczki dla właścicieli wielorodzinnych kamienic czynszowych celem przeprowadzenia remontów elewacji i dachów. Kwotę tę rozdzielono pomiędzy 14. właścicieli najbardziej zaniedbanych kamienic. Dr Bogdan Królewski wydelegował niejako do sprawowania patronatu nad Strzelnem swego zastępcę Tomasza Gliwę, który zawiązał kontakty Strzelna ze Stocznią w Szczecinie. Kontakty te zaowocowały nawiązaniem współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych, która to placówka poczęła szkolić spawaczy dla stoczni. Ale szczególnym zaangażowaniem wojewody w obchody było pośredniczenie w zwiększeniu przydziałów na towary reglamentowane rozdzielnictwem. Były to szczególnie materiały budowlane, opał, środki do produkcji rolnej oraz artykuły konsumpcyjne. Ich wielkość była tak znaczącą, że przy ogólnym deficycie, przy jednoczesnej zapaści gospodarczej, znacznie dało się odczuć zwiększone zaopatrzenie na rynku strzeleńskim.

Na obchodach, Strzelno - zarówno miasto, jak i gmina - zyskało bardzo dużo. Wiele ulic otrzymało nowe nawierzchnie, w mieście przeprowadzono wymianę sieci instalacji gazowej i oświetleniowej. Wypiękniały elewacje budynków użyteczności publicznej, kilkudziesięciu kamienic i budynków biurowo-usługowo-produkcyjnych oraz szkolnych. Nowego wymiaru estetycznego nabrał park podworski przy Strzelnie Klasztornym, w którym wystawiono amfiteatr, oczyszczono stawy i na nowo wytyczono aleje spacerowe. Wiele dróg lokalnych poddano remontom. Przygotowano liczne inwestycje, których realizacja trwała przez następne lata, w tym i mieszkaniowe.

 więcej >>

                                                                                       Marian Przybylski