obrazek


„Geocaching w Parku Mogileńskim"
    Fundacja „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" zaprasza do udziału w grze terenowej pt. „Geocaching w Parku Mogileńskim". Do wygrania cenne nagrody!Konkurencja będzie polegała na jak najszybszym odszukaniu 10 „keszy" rozmieszczonych na terenie parku i okolicy. Zabawa terenowa odbędzie się dnia 21.09.2013r. od godz. 12:30.
Impreza zakończy się ogniskiem przy Harcówce w Mogilnie ok godz. 16-ej.
    Do udziału zapraszamy 3 osobowe grupy wyposażone w odbiornik GPS z możliwością wpisania współrzędnych. Zwycięska drużyna otrzyma 3 odbiorniki GPS z funkcją geocache.
    Szczegóły : fundacja@lgdsasiedzi.eulub informacja w biurze Fundacji na ul. Ogrodowej 10 lok. 111 w Mogilnie w godz. od 8 do 16-ej od poniedziałku do piątku.
    Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zgłaszanie drużyn poprzez wypełnienie karty uczestnictwa.
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Fundacji „Sąsiedzie wokół Szlaku Piastowskiego" w terminie do 19.09.2013 r.