Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Strzelno w sezonie 2013/2014

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Strzelno w sezonie 2013/2014

CPV:
90620000-9, 90630000-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Mirosław Kwiatkowski, Przemysław Stelmaszyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślawicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-12-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-12-18 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślawicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Strzelno w sezonie 2013/2014 zgodnie z załączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych, stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wykonywanie usługi objętej zamówieniem, która podzielona jest na zadania przedstawione poniżej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej zadania:
Zadanie I - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3
Zadanie 1 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Bławaty, Bronisław, Rzadkwin
Zadanie 2 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Jeziorki, Łąkie
Zadanie 3 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Ostrowo, Ciencisko
Zadanie 4 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Wronowy, Witkowo, Mirosławice
Zadanie 5 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Żegotki, Bożejewice
Zadanie 6 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Wymysłowice, Sławsko Dolne
Zadanie 7 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Niemojewko, Markowice
Zadanie 8 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectwa Stodoły
Zadanie 9 - odśnieżanie dróg gminnych ładowarką o ładowności szypy minimum 2.30 m3 na terenie sołectw: Strzelno Klasztorne, Młyny, Młynice
Zadanie II - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim
Zadanie 10 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw: Bławaty, Bronisław, Rzadkwin
Zadanie 11 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw: Jeziorki, Łąkie
Zadanie 12 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw: Ostrowo, Ciencisko
Zadanie 13 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw: Wronowy, Witkowo, Mirosławice
Zadanie 14 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw: Żegotki, Bożejewice
Zadanie 15 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw: Wymysłowice, Sławsko Dolne
Zadanie 16 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw Niemojewko, Markowice
Zadanie 17 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectwa Stodoły
Zadanie 18 - odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem lekkim lub ciężkim na terenie sołectw: Strzelno Klasztorne, Młyny, Młynice
Dokładny zakres trasy przejazdu dla każdej jednostki zostanie przekazany przez zamawiającego w dniu podpisania umowy.
Długość dróg gminnych objętych zamówieniem: ok. 153 km.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_zimowe utrzymanie dróg 2013 (451.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST_załącznik nr 6 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Kwiatkowski
Data utworzenia:2013-12-04 10:51:47
Wprowadził do systemu:Mirosław Kwiatkowski
Data wprowadzenia:2013-12-04 10:52:04
Opublikował:Mirosław Kwiatkowski
Data publikacji:2013-12-04 11:34:51
Ostatnia zmiana:2013-12-19 07:25:05
Ilość wyświetleń:2389

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij