Komunikat
„Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”


    W związku ze zmianami metody i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jakie zostaną wprowadzone od dnia 01 stycznia 2014r. proszę o nie uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nowy rok tzn 2014 do momentu złożenia nowej deklaracji. 
    Wzór nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie udostępniony mieszkańcom od dnia 14 grudnia 2013r.