Urząd Miejski w Strzelnie – SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KARTA USŁUGI

Wypisy  i  wyrysy ze studium lub  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzenne

Wymagane   dokumenty   do   załatwienia   sprawy

  1. Wniosek o wydanie  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podaniem oznaczenia nr i obrębu  działki/ek.
  2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium.

Opłaty:
Opłata skarbowa  za czynności urzędowe od wydania wypisu i wyrysu;
1.      od wypisu:
    a)      do 5 stron   -               30,00 zł.
    b)      powyżej 5 stron -          50,00 zł

2.      od wyrysu:
    a)   za każdą wchodzącą w skład wyrysu -               20,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej  powstaje:
1)      od wydania wypisu i wyrysu -  z chwilą złożenia wniosku;
2)      opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty;
3)      zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu  Miejskiego w Strzelnie lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, pok. Nr 7 w godz. 7:15  -  15:15

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno
Referat  Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego – pok. Nr 1

OSOBY DO KONTAKTU

  1. Hanna Zebel  - główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej -   tel.  52 318 2247
  2. Maria Giża     - kierownik referatu - tel.   52 318 2221

TERMIN  I  SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Po otrzymaniu  i rozpatrzeniu wniosku  - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

PODSTAWA PRAWNA
-  ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r, poz. 647 z późn. zm)., ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego     ( Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 

             

Metadane

Źródło informacji:Hanna Zebel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2014-02-03 14:24:23
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2014-02-04 08:25:57
Ilość wyświetleń:2034