obrazek
Fundacja ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”
informuje o możliwości składaniawniosków o przyznanie pomocy w ramach działania                      
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Małe Projekty”
oraz
dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:
11.03.2014 roku do 25.03.2014 roku.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, w godzinach od 8.00 do 16.00 codziennie od poniedziałku do piątku

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu
w wersji papierowej.
Do wniosku, o przyznanie pomocy na małe projekty dołącza się także ten wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie na działanie Małe Projekty:
271 470,94 złotych 

Limit środków dostępnych w konkursie na działanie Odnowa i Rozwój Wsi:
500 000,00 złotych

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
 • wymagane minimum, niezbędne do wyboru operacji:                                                                       
  -na działanie Małe Projekty - 11 pkt.                                                                                    
  - na działanie Odnowa i Rozwój Wsi – 10 pkt.                                                             
  znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

· Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”– www.lgdsasiedzi.eu 
· Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Informacje udzielane są w Biurze Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”
Pytania należy kierować na adres email:
fundacja@lgdsasiedzi.eu  lub telefonicznie: (52) 569 12 29,  tel. kom. +48 662 262 527

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”