Rodzynki z pozarządówki

Rusza siódma edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzynki z pozarządówki" na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Na zgłoszenia czekamy do 1 kwietnia.
Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych praktyk.

- Chcemy pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych oraz podkreślić ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W naszym regionie nie brakuje przedsięwzięć, które mogą być wzorem i inspiracją dla innych organizacji trzeciego sektora. Warto je nagradzać i promować - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Do rywalizacji o nagrody i tytuł, który będzie można umieścić na materiałach promocyjnych, przystąpić może każda organizacja pozarządowa będąca bezpośrednim realizatorem projektu społecznego, posiadająca siedzibę (lub oddział) na terenie naszego regionu, nieprzekraczająca granicy 300 tysięcy złotych w rocznych przychodach. Łączna pula środków na nagrody to 30 tysięcy złotych.
Wnioski można składać do 1 kwietnia. Regulamin oraz formularze tutaj

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod nr tel. 56 62-18-403, pod adresem mailowym ngo@kujawsko-pomorskie.ploraz w siedzibie biura w Toruniu, przy placu Teatralnym 2, pok. 247.
W trakcie sześciu poprzednich edycji konkursu wyróżniliśmy w sumie 81 organizacji. Wśród ubiegłorocznych laureatów znalazły się Fundacja ARKA Bydgoszcz, organizator konkursu „Piękni niepełnosprawni", Stowarzyszenie „Daj Szansę" z Włocławka, które przygotowuje Świąteczną Akcję Charytatywną „Pamiętamy o tobie św. Mikołaj i ja" na rzecz dzieci z włocławskich domów dziecka, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa „Żalno" za realizację inicjatywy „Ekonomicznie przyjazna wieś" oraz Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku, które zorganizowało Klub Seniora. Więcej o ubiegłorocznej edycji „Rodzynek" tutaj [2].

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rodzynki-z-pozarzadowki---vii-edycja,828,l1.html

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24441&Itemid=126