Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno z dnia dnia 25 marca 2014 r. RR.6720.1.2011

Strzelno, dnia 25 marca 2014r.

RR.6720.1.2011

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno

    Na podstawie art. 11 pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 w związku       z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Strzelnie Nr XLIX/366/2010 z dnia 28 października 2010 r. i Nr XXX/15/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1)  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelnow zakresie wyznaczenia obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100KW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
2)  prognozy oddziaływania na środowisko  ww. projektu zmiany studium;
3)  niezbędnej dokumentacji  ww. sprawy;

w dniach od  7 kwietnia 2014r. do  9 maja 2014r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie przy ul. Dr J. Cieślewicza 2, pok. nr 1  w godz. od 8.00 do 15.00.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 8 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie przy ul. Dr J. Cieślewicza 2,  pok.  nr 5  o godz. 14.00.

    
Zgodnie z art. 11 pkt 11  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu zmiany studium.

    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 maja 2014r.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzelna.

    Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

                                                                                                Burmistrz Strzelna

                                                                                                Ewaryst Matczak

 

Załączniki

Studium uwarunkowań tekst jednolity do publicznego wyłożenia-1 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Hanna Zebel
Data utworzenia:2014-03-26 16:04:33
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2014-03-26 16:04:44
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2014-03-26 16:08:37
Ostatnia zmiana:2014-05-29 13:21:50
Ilość wyświetleń:2362

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij