obrazekPrzebudowa poddasza zakończona
    Od 9 maja 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. trwały roboty budowlane polegające na przebudowie poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie w ramach projektu pn. ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie”.
       Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz z Powidza.
Całkowita wartość wykonania robót wyniosła 321.363,11 zł.    
       Projektu ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Gminy Strzelno