obrazek
Wyposażenie ze środków unijnych
    Od 18 lutego 2014 r. do 14 marca 2014 r. pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie zostały wyposażone w meble w ramach projektu pn. ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie”. Wykonawcą był METALBIT Andrzej Kończyk z Barwic.
Całkowita wartość wyposażenia wyniosła 24.726,69 zł.    
       Projektu ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Gminy Strzelno