obrazek


,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzelnie”
    Gmina Strzelno zakończyła realizuje projekt pn. ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzelnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość inwestycji:                                      373.098,57 zł
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:         230.428,52 zł
Budżet państwa:                                                                      0,00 zł
Budżet gminy:                                                               142.670,05 zł

Beneficjent: Gmina Strzelno       Termin realizacji: wrzesień 2010 – marzec 2014

         Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
              Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
           Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze
                                   środków budżetu Gminy Strzelno