Strzelno, dnia 16 czerwca 2014 r.

  

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

pracownika ds. funduszy europejskich i inwestycji

Urzędu Miejskiego w Strzelnie
Ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2014 r.

 

Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:

L. p.

Imię i Nazwisko

Miejscowość

1.

Marcin Sikora

Witkowo

2.

Bogumił Knyrek

Wola Kożuszkowa

3.

Adam Bugowski

Inowrocław

4.

Paulina Walkowska

Strzelno

5.

Adam Czaplicki

Strzelno

6.

Wioletta Szarzyńska

Strzelno

7.

Paweł Banaszkiewicz

Strzelno

O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem w/w osoby powiadomione zostaną indywidualnie.

                                                                    Sekretarz
                                                               Gminy Strzelno
                                                                        /-/
                                                               Jarosław Marek