Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 17 lipca 2014 r. RR 6720.1.2011.2014

 Strzelno, dnia 17 lipca 2014r.

RR.6720.1.2011.2014

 

         OBWIESZCZENIE 

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno

 

        Na podstawie art. 11 pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Strzelnie Nr XLIX/366/2010 z dnia 28 października 2010 r. i Nr XXX/15/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.  

             zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: 

1)  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelnow zakresie wyznaczenia obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100KW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;

2)  prognozy oddziaływania na środowisko  ww. projektu zmiany studium;

3)  niezbędnej dokumentacji  ww. sprawy;

w dniach od  29 lipca 2014r. do  29 sierpnia 2014r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie przy ul. Dr J. Cieślewicza 2, pok. nr 1  w godz. od 8.00 do 15.00.

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 26 sierpnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie przy ul. Dr J. Cieślewicza 2,  pok.  nr 5  o godz. 14.00.

        Zgodnie z art. 11 pkt 11  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu zmiany studium.

        Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22 września 2014r.

        Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzelna.

        Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

 

 

                                                                                                Burmistrz Strzelna

                                                                                              Ewaryst Matczak

 

Metadane

Źródło informacji:Hanna Zebel
Data utworzenia:2014-07-21 12:53:21
Wprowadził do systemu:Adam Czaplicki
Data wprowadzenia:2014-07-21 12:53:39
Opublikował:Adam Czaplicki
Data publikacji:2014-07-21 13:07:49
Ostatnia zmiana:2014-07-21 13:26:56
Ilość wyświetleń:2125
Urząd Miejski w Strzelnie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij