Pożyczki dla organizacji pozarządowych

    Od 1 kwietnia 2014 roku rozpoczyna swoją działalniość Punkt - Konsultacyjno Doradczy w zakresie pożyczek oraz poręczeń dla organizacji pozarządowych. W związku z realizacją projektu „Punkt Konsultacyjno-Doradczy - pożyczki dla III sektora” którego celem jest informowanie o możliwości uzyskania finansowania zwrotnego oraz pomoc w wypełnianiu dokumentów pożyczkowych Podmiotom Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego

W Punkcie Konsultacyjno-Doradczym działającym w CISTORze uzyskacie Państwo informację o możliwości finansowania zwrotnego podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, a także otrzymacie pomoc w wypełnianiu dokumentów pożyczkowych.

Dla kogo pożyczka?

PESy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą uzyskać pożyczkę lub pożyczkę z poręczeniem gdy:

•             prowadzą działalność gospodarczą, działalność statutową odpłatną lub nieodpłatną,

•             posiadają zdolność do spłaty pożyczki,

•             mają  siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Na co pożyczka?

Pożyczka może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy.

Warunki pożyczki:

Dla organizacji pozarządowych przygotowane są korzystne warunki:

•             długi okres spłaty pożyczki - do 60 miesięcy

•             skrócony okres oczekiwania na decyzję – 10 dni od daty dostarczenia kompletnego wniosku

•             niskie oprocentowanie kredytu i ewentualnego poręczenia

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów uzyskają Państwo w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, bezpośrednio kontaktując się z Panią Izabelą Kowalską.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Punkt Konsultacyjno-Doradczy

ul. Stokrotkowa 22, pokój 17.

87-100 Toruń

Tel: 533 321 735

e-mail: punkt@cistorsps.pl