Dożynki Parafialne

    Parafia Rzym. - Kat.p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie, Muzeum - Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława mają zaszczyt zaprosić na koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" z Radziejowa z okazji dożynek parafialnych. Uroczystości odbędą się 24 sieprnia 2014 r. w Bazylice  Świętej Trójcy w Strzelnie.

   Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” z Radziejowa

      Zespół został założony przez pana Józefa Górczyńskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Kujaw – w 1967 roku i przybrał nazwę „Kapela Ludowa”. W skład zespołu wchodzili głównie amatorzy, którzy grali na instrumentach charakterystycznych dla regionu kujawskiego tj.: skrzypce, bęben, akordeon, klarnet, kontrabas. W 1970 roku zespół przyjął nazwę Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” i zaczął występować na różnych uroczystościach w Radziejowie tym samym stając się wizytówką miasta. Odnosząc coraz więcej sukcesów w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie całego kraju Zespół zdobył liczne nagrody na festiwalach w Nakle, Bydgoszczy, Gdańsku i Ciechocinku. Dziś jest trudno dokładnie policzyć ile dano występów jednak praca Zespołu została doceniona przez władze miasta i została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla miasta Radziejów”. Od 1967 do 2012r. zmieniał się skład zespołu, zmieniali się kierownicy, ale Zespół swą pasją zaraża innych i stale się rozwija, odnosząc sukcesy. Obecnie kierownikiem Zespołu jest jeden z jego członków – pan Marian Nowakowski. W skład zespołu wchodzą: Stanisław Białkowski, Genowefa Gąsiorowska, Janusz Gwizdalski, Danuta Kacprzak, małżonkowie Anna i Stanisław Nowakowie, Teresa Pilak, Józef Rzadkowolski, Ewa Szmydt, Ireneusz Szyszkowski, Kazimierz Tyczkowski, i Emilia Wilczyńska. Ponadto na instrumentach grają: Stanisław Daniel – skrzypce, Andrzej Wesołowski – bęben, Jan Deręgowski – klarnet, Ireneusz Staszak – akordeon. Organizacyjnie za Zespół odpowiada Radziejowski Dom Kultury. Zespół skupia w swym kręgu ludzi, którym przyświeca wspólny cel – troska o pielęgnowanie i kultywowanie kultury kujawskiej, aby tradycja nie zginęła, żeby przetrwała i świadczyła o tożsamości oraz wyjątkowości regionu kujawskiego.

 

 

                                          Ks. Kan. Otton Szymków