Obwodnica Strzelna w projekcie kontraktu terytorialnego Województwa Kujawsko Pomorskiego

    W dniu 29 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego odbyła się Konferencja dotycząca Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie kontraktu terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Oficjalne negocjacje dokumentu z rządem rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni.

    Przygotowywane i negocjowane, w tym roku po raz pierwszy, kontrakty terytorialne szesnastu polskich województw, będące umowami między samorządami wojewódzkimi a rządem, są nowym instrumentem koordynacji polityki rozwojowej. W dokumentach tych zapisane zostaną między innymi konkretne strategiczne przedsięwzięcia inwestycyjne o kluczowym dla regionalnych społeczności znaczeniu i sposób ich finansowania.

    Miło nam poinformować, że z jednym z priorytetowych zadań w projektowanym kontrakcie  jest budowa obwodnicy Strzelna. Inwestycja mieści się w przedsięwzięciu pod nazwą: Priorytetowe powiązania drogowe głównych miast województwa Kujawsko – Pomorskiego do sieci TEN-T, Droga krajowa nr 15 (DK 15) – relacji Trzebnica – Ostróda wraz z budową obwodnicy Strzelna.

 

                                                                                    Burmistrz Strzelna
                                                                                    Ewaryst Matczak