Zarząd oddziału PTTK w Strzelnie organizuje następujące wyjazdy:

W dniu 21.09.14 roku wyjazd rowerowy do Kościelca Kujawskiego, wyjazd z placu Św. Wojciecha o godz. 13.00, w programie:

- Zwiedzanie Kościoła Romańskiego pod wezwaniem Św. Małgorzaty.

- Zwiedzanie z zewnątrz Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

W dniu 27.09.14 roku wyjazd rowerowy na Potrzymiech – Rysiówka na rajd promienisty GĘSI-GĘGAWY, wyjazd z placu Św. Wojciecha godz 8.00.

W dniu 28.09.14 roku wyjazd rowerowy i autokarowy na Potrzymiech – Rysiówka zakończenie sezonu turystycznego, w programie:

- Spotkanie integracyjne przy prelekcji i poczęstunku turystycznym.

Wyjazdy z placu Św.Wojciecha: rowerowy godz. 12.00 oraz autokarowy godz. 13.00.

 

 

                                            Zbigniew Domański PTTK Strzelno