ADAMSKA GRAŻYNA – STRZELNO

BUDNY RAFAŁ – STRZELNO

DOKŁADNY SEBASTIAN – BARCIN

GDOWSKA MARIKA – GNIEZNO

GROBELNA JOANNA – MOGILNO

HEINICH MONIKA – WÓJCIN K/ŻNINA

IWIŃSKI MARCIN – MŁYNY

KASZA GRAŻYNA – STRZELNO

KASZNIA JAGODA – MOGILNO

KLIMCZAK RADOSŁAW – STRZELNO

KOBIELSKI WACŁAW – MOGILNO

LEWANDOWSKI DARIUSZ – STRZELNO

OLEJNIK MATEUSZ – ŻNIN

SAŁACIŃSKA BOŻENA – BYDGOSZCZ

SAŁACIŃSKI MIŁOSZ – BYDGOSZCZ

SECH JECEK – STRZELNO

SMUSKIEWICZ PRZEMYSŁAW – MOGILNO

WIESE MAREK – GĘBICE

 

 

MUZEUM – ROMAŃSKI OŚRODEK KULTURY

OTTONA I BOLESŁAWA PRZY

PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY W STRZELNIE

ma zaszczyt zaprosić:

 

Sz.P. ……………………….………………………………………

 

NA WYSTAWĘ FOTOGRAFICZNĄ

„Cztery pory roku w Woj. Kuj.-Pomorskim”

zakończenie konkursu i wernisaż odbędzie się

w środę 01 X 2014 r. o godz. 19.00

w MUZEUM im. Ottona i Bolesława.

 

Konkurs dofinansował Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.-Pomorskiego.