Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
„Złote Gody”

 

    W dniu 15.10.2014r. w tut. Urzędzie Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak w imieniu Prezydenta RP wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie w 50 rocznicę zawarcia małżeństwa następującym parą małżeńskim, które swój związek małżeński zawierali w tut. USC w 1964r.:

1.      Wacław i Bożena Krąkowscy ze Strzelna – 08.08.1964r.

2.      Edmund i Bogumiła Stranc ze Strzelna – 05.09.1964r.

3.      Bogdan i Czesława Głowiccy ze Strzelna – 19.09.1964r.

4.      Jerzy i Barbara Łuszcz z Miradza – 19.09.1964r.

5.      Władysław i Janina Markiewicz z Bronisławia – 19.09.1964r.

    Obecny na spotkaniu z Jubilatami był Przewodniczący RM w Strzelnie Piotr Pieszak w imieniu Rady Miejskiej w Strzelnie złożył Szanownym Jubilatom gratulacje wręczając kwiaty i życzenia.

    Uroczystość prowadzona była przez Joanne Stranc Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego w Strzelnie, zaś całość spotkania Jubilatów z przedstawicielami władz Miasta Strzelna i zaproszonymi gośćmi upłynęła w miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki w wykonaniu pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie w osobie Krzysztofa Koteckiego i Piotra Lewandowskiego.

 

obrazek

obrazek

obrazek