Zarząd oddziału PTTK organizuje rajd rowerowy

 

    Zarząd Oddziału PTTK Strzelno organizuje w dniu Święta Niepodległości
NIEPODLEGŁOŚCIOWY RAJD ROWEROWY
W programie.
 
* Godzina  11 uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem na Starym Cmentarzu,
* Udział w przemarszu do Kościoła,
* Przejazd pod Pomniki Wyzwolenia,
* Poczęstunek turystyczny.