Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane dotyczące utworzenia ZAZ

    W dniu 3 listopada 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Strzelnie podpisano umowę z firmą „ANBUD -  firma budowlana Andrzej Kuźma" z miejscowości Strzałkowo, na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gastronomiczno – noclegowego w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1 oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego w Strzelnie dz. Nr 256/6 przy ul Parkowej 10 na Zakład Aktywności Zawodowej”. Umowa została podpisana przez Burmistrza Strzelna – Ewarysta Matczaka oraz wykonawcę  Pana Andrzeja Kuźmę.