obrazek                                 obrazek

    W dniu 13 listopada2014 r. w Ostromecku podpisany został, przyjęty przez rząd, Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kontrakt w obecności premier Ewy Kopacz podpisali: Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrantruktury i Rozwoju, Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Michał Korolko, Członek Zarządu Województwa. 

    Rada Ministrów przyjęła Kontrakt Terytorialny na posiedzeniu 12 listopada 2014 r. Lista objętych dokumentem przedsięwzięć inwestycyjnych ma ponad 60 pozycji, ich łączna wartość mieści się w przedziale 20-25 miliardów złotych. Wśród najważniejszych inwestycji są budowa kujawsko-pomorskich odcinków s-5 i s-10 z węzłem autostradowym w Czerniewicach, BiT City 2 i rewitalizacja Bydgoskiego Węzła.

    Dla mieszkańców Gminy Strzelno najważniejszym przedsięwzięcie jest zawarte w zadaniu: Priorytetowe powiązania drogowe głównych miast Województwa Kujawsko – Pomorskiego do sieci TEN-T. Przedsięwzięcie to: Droga krajowa nr 15 (DK 15) – relacji Trzebnica – Ostróda (klasa docelowa GP 2/2 ) wraz z budową obwodnicy Strzelna.

    Należy podkreślić, że kontrakty, w tym także nasz, mają charakter kroczący, co oznacza, że będą podlegały uściśleniom i doprecyzowaniu, związanym przede wszystkim z przyjęciem negocjowanych z Komisją Europejską funduszy pomocowych dla Polski. Pierwsza runda renegocjacji, doprecyzowująca między innymi źródła finansowania, przewidywana jest już na przełomie roku - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.