OGŁOSZENIE

 

W DNIU 28 WRZEŚNIA 2015 R. W GODZ. 11:00 – 12:15

W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRZELNIE POKÓJ NR 18

ODBĘDZIE SIĘ DYŻUR POSELSKI

POSŁA NA SEJM RP

PANA EUGENIUSZA KŁOPOTKA