W załączeniu plik pdf

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania - "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów, odcinek linii: woj. kujawsko - pomorskie - zadanie II"