Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie ul. Sportowa 6, 88-320 Strzelno, ogłasza wynik postępowania formalnego.