Zarządzenie nr 0050/32/2020 Burmistrz Strzelna z dnia 04 sierpnia 20202, dostępne pod poniższym linkiem :

https://drive.google.com/file/d/1ux68Cl3Fm1rnJ0TmjUIav2O-sVZKtJvO/view?usp=sharing