Urząd Miejski w Strzelnie przedstawia mieszkańcom harmonogram obejmujący wywóz odpadów komunalnych w miesiącach: październik 2020 r.
Aktualnym odbiorcą odpadów komunalnych do czasu rozstrzygnięcia przetargu jest
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 ul. Rzemieślnicza 21
 62 – 540 Kleczew

 Ważne!

W związku z tym,że firma na terenie gminy Strzelno rozpoczyna swoją pracę we wczesnych godzinach,  prosimy o wystawianie odpadów do godziny 6 rano.