W załączniku do artykułu znajduje się uchwała podjęta przez Radę Miejską w Strzelnie na XXXIX posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2005 roku.