Rekrutacje w szkołach

    Z inicjatywy Fundacji „Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego”, gmin powiatu mogileńskiego oraz toruńskiej firmy Faber Consulting od połowy sierpnia do końca czerwca przyszłego roku na terenie gminy Dąbrowa jest realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjum w Dąbrowie projekt finansowany z środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) pod tytułem „Równe szanse – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów gmin powiatu mogileńskiego”. 276 uczniów z terenu gminy będzie poszerzało swoja wiedzę z zakresu między innymi przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki i logiki, jak również rozwijało umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i językami obcymi, czytania ze zrozumieniem. Najmłodsi wezmą udział w zajęciach integracyjnych, ich starsi koledzy z gimnazjum będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć grupowych i indywidualnych rozmów z konsultantami zawodowymi. 
    Dzięki doradztwu edukacyjno-zawodowemu uczniowie zapoznają się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych w regionie, będą motywowani do podjęcia dalszej edukacji oraz poznają swoje predyspozycje zawodowe. Realizacja projektu na terenie gminy ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży względem ich rówieśników z dużych miast i wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia.