Zarządzenie nr 87/2009 Burmistrza Strzelna z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie.